Mi is a versenyjog?

A versenyjog a gazdasági jog egy ága, mely a gazdasági verseny tisztaságának védelmét hivatott biztosítani. Fő célja e jogterületnek piacgazdaság alapját képező gazdasági verseny ellenőrzése és megőrzése, ugyanis kizárólag egy tiszta verseny a vállalkozások árui, szolgáltatásai stb. között biztosíthatja a fogyasztók jólétét.

Két fő területe a tisztességtelen verseny elleni joganyag és a versenykorlátozások joga.

Tisztességtelen verseny elleni szabályok

A versenyjogi szabályozás tilt mindenfajta tisztességtelen piaci magatartást, például hírnévrontás, üzleti titoksértés, bojkott, áru- vagy szolgáltatás hamis megjelölése.

A versenykorlátozások joga

Ez a terület a következőket öleli fel:

Versenykorlátozó megállapodások tilalma (kartelltilalom), gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma, a vállalatok közötti összefonódások ellenőrzése (fúziókontroll).

A versenykorlátozások jogterület ellenőrzését a Gazdasági Versenyhivatal végzi. Egy esetleges jogsértésért kiszabható bírság összege megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel 10 %-a lehet.

A jogsértés megelőzése érdekében érdemes szakértőhöz fordulni, versenyjogi megfelelőségi programot kidolgozni.

Szolgáltatásaink:

 • Versenyjogi megfelelőség kialakítása – versenyjogi auditok, compliance programok, „hajnali rajtaütés” útmutatók elkészítése

 • Versenyjogi compliance tréningek tartása

 • Sales tréningek

 • Árazási kérdések jogi véleményezése

 • Tisztességtelen másolás, hírnévrontás, üzleti titok sértés esetén eljárás az ügyfelek képviseletében

 • Üzleti magatartások véleményezése a tisztességtelen forgalmazói magatartások tükrében

 • Kiskereskedelmi üzleti és fogyasztókkal szembeni magatartások véleményezése

 • Versenyhatóság és bíróság előtti képviselet

 • Képviselet alternatív vitarendező (békéltető) és önszabályozó testületek előtt

 • Szerződések véleményezése

referenciák:

 • Állandó jogi tanácsadás multinacionális vállalatok részére versenykorlátozó megállapodások, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megelőzése érdekében

 • Állandó jogi tanácsadás erőfölényes helyzetben lévő vállalatok számára a jogkövető piaci magatartás kialakítás érdekében

 • Állandó jogi tanácsadás multinacionális vállalatok számára tisztességes árazási kérdések terén

 • Versenyjogi megfelelőségi program kidolgozása egy multinacionális játékgyártó vállalat számára

 • Rendszeres továbbképzések, oktatások tartása a versenyjogi megfelelőség biztosítása érdekében

 • Versenytársak tisztességes piaci magatartásának monitorozása, szükség esetén jelzés/bejelentés készítés a hatóságoknak

 • Vállalkozások összefonódásának bejelentése a Gazdasági Versenyhivatalnak és ennek során az élelmiszeripari szektorban tevékenykedő megbízó teljes körű képviselet

 • Számos bírósági, hatósági ügyben való képviselet ellátása